پخش کننده صندلی انتظار

پخش کننده صندلی انتظار فرودگاهی

مسافران فرودگاه قبل از سوار شدن به پرواز بین المللی یا داخلی باید برای مدتی در میز چک فرودگاه باشند.
اگر این صندلی ها بی کیفیت و ناراحت کننده باشند ، مسافران خس

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید.